พัดลมไอน้ำ

 

พัดลมไอน้ำ

 

พัดลมไอน้ำ fan fogger- mist fan เป็นพัดลมที่พ่นหมอกหรือไอน้ำ มีทั้งใช้ภายนอกอาคาร และภายในอาคาร สามารถดัดแปลงเป็นรางพ่นไอน้ำ

และในการลดค่าสารแอมโมเนียในอากาศ ลดไฟฟ้าสถิตย์ในงานสิ่งทอ
ใช้หลักการสร้างละอองหมอกด้วยปั๊มแรงดันสูง  และหัวพ่นหมอก ใช้หลักการจ่ายน้ำผ่านรูขนาดเล็กมากๆ

เพื่อให้หยดน้ำที่พ่นออกมามีการแตกตัวเป็นอณูเล็กๆ ซึ่งปั๊มแรงดันสูงที่ใช้มีแรงดันตั้งแต่ 35 บาร์ขึ้นไปจนถึง 3000 บาร์ หรือ 43511.321 PSI

แต่แรงดันที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับระบบพัดลมไอน้ำ คือ 70 บาร์ หรือ 1,000 PSI ส่วนการเลือกอัตราการไหลของปั๊มที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย

เช่น จำนวนของหัวพ่นหมอกในระบบ และความยาวรวมของท่อทางในระบบ เป็นหลัก

หัวพ่นหมอก ที่นิยมใช้กันมาก …